Değişim Yönetimi

İletişim çağı dünyayı tarih boyunca hiç olmadığı kadar hızlandırdı, ilişkileri dönüştürdü ve kuşakların değerlerini farklılaştırdı. Kurumların içinde bulunduğu koşullar çok hızlı bir şekilde değişime uğruyor. Böyle bir dünyada kurumların yeni yetkinlikler kazanması ve var olan yetkinliklerini keskinleştirmesi rekabet ve sürdürülebilirlik için kaçınılmaz görünüyor. Bu yetkinliklerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Değişimin yönünü fark edebilmek

 • Değişimin yönü doğrultusunda kurumdaki değişimleri (Zihniyet, organizasyon, kültür, yapılanma vb) öngörebilmek ve planlayabilmek
 • Değişime uyum sağlayabilmek
 • Öğrenen organizasyon olabilmek
 • Çeviklik

Kurumsal değişim aşağıdaki temel aşamalardan geçerek ilerliyor;

 • Anlamlı gelecek resmi (Vizyon) oluşturma
 • Rol modeller
 • Zorlayıcı mekanizmalar
 • Eğitim (Yeni beceriler kazanma)

Bu çerçevede, aşağıda yer alan yöntemlerle danışmanlık hizmetini sağlıyoruz;

 • Genel Danışmanlık
 • Vizyon / Strateji çalıştayları
 • Rol modeller için mentorluk
 • Zorlayıcı mekanizma (Yeni süreçler) konusunda mentorluk
 • Liderlik eğitimleri, yönetici koçluğu ve mentorluğu vb
 • Yalın zihniyet / dönüşüm eğitimleri

Az sayıda karar vericinin, büyük resme hakim olup tüm paydaşların beklentilerine yanıt verecek hızda kararlar alması, organizasyonu harekete geçirmesi ve sürdürülebilirlik sağlaması gittikçe zorlaşıyor.

Bu durumu fark eden kurumlarda “Ortak Liderlik” iklimini yaratma yönünde güçlü bir ihtiyaç ve istek oluştuğunu görüyoruz. Bu ihtiyaç, ortak bir amaç ve yön duygusuyla her çalışanın inisiyatif aldığı, yaratıcı, verimli ve keyifli bir iş birliğinin arayışı olarak ortaya çıkıyor.