Layout Danışmanlığı

Çoğu fabrikada operasyonel işletme maliyetlerinin neredeyse %50’si malzeme (ham madde, yarı mamul ve ürün) elleçlemeden ve fabrika içi lojistikten kaynaklanır.

Etkin bir fabrika yerleşimi düzenlemesi ile hem makine hem malzeme hem de çalışanların gereksiz hareketlerini minimuma indirmek mümkün. Bu sayede hem operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hem de kapasite kullanımı artışı sağlanır.

Matris Danışmanları, layout danışmanlığı çalışmalarında baştan sona “Yalın” felsefesi ile hareket ederek akışı, kapasiteyi ve karlılığı iyileştirmeye odaklanırlar. Layout danışmanlığı akışının ana hatları aşağıdaki gibidir.

1. Glenday Sieve Analizi ve Değer Akış Analizi ile mevcut ürün ailelerinin ve mevcut süreçlerin incelenmesi,
2. 5 ve 10 yıllık satış tahminleri doğrultusunda gelecek akışın “Yalın” felsefesi ile planlanması,
3. Proje yönetimi, mühendislik ve endüstri mühendisliği ilkelerinin “Yalın” felsefesine uygun şekilde kullanılması ile planın uygulanması ve yeni yerleşimin tamamlanması.