Sistem Düşüncesi

Kurumunuzda bu sorunlarla karşılaşıyor musunuz?

 • Karmaşıklıkla Karşı Karşıyayız! – Sorunlarımız ve hedeflerimiz karmaşık, sonuçları etkileyen faktörler büyük bir değişkenlik gösteriyor ve basit ‘Neden-Sonuç’ ilişkileri kurmak çözümler için yetersiz kalıyor.
 • Tekrarlayan Sorunlarla Karşılaşıyoruz? – Çözüm çabalarımıza rağmen aynı sorunlar sürekli tekrarlıyor.
 • Farklı Birimler Arasında Çatışmalar Var! – Temel sorunların nasıl ele alınması gerektiği konusunda paydaşlar arasında ilerlemeyi engelleyen görüş ayrılıkları ve hatta çatışmalar var.
 • Geniş Kapsamlı ve Sürdürülebilir Sonuçlar Aradığımız bir Değişim Sürecindeyiz – Geniş kapsamlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir değişimler başlatmak ve sonuç almak istiyoruz ancak yapılacak değişikliklerin uzun vadeli etkilerini öngörmekte zorlanıyoruz.
 • Hızlı ve Doğru Kararlar Almakta Zorlanıyoruz Şartlar bizi hızlı ve etkili kararlar almaya zorluyor ama hangi kararın nasıl bir sonuç getireceğini kestirmekte ve uzlaşmaya varmakta zorlanıyoruz.

Bu cümleler tanıdık geliyorsa sorunlarınızı ‘Sistem düşüncesi ve Sistem yaklaşımı’ ile ele almanız anlamlı olacaktır.

Neden Sistem Düşüncesi?

Sistem düşüncesi bakış açımızın genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile özellikle karmaşık problemlerin çözümü için seçenekleri çoğaltmamızı sağlar.

Sistem Düşüncesi Nedir?

Sistem birbirleriyle bağlantılı, etkileşim içinde ve zaman içinde belirli örüntüler ve sonuçlar oluşturan parçaların ve bu parçaların birbirleriyle ilişkilerinin bütünüdür.

Sistem düşüncesi bağlantıları görmek için bir çerçeve sunar. Özellikle karmaşık sistemleri etkileyen ne tür yapıların olduğunu, bu yapıların nasıl bir etkileşim içinde olduklarını, yapıların ardındaki inançları ve tüm bunların sistemin performansını ne şekilde etkilediklerini anlamak için bir disiplindir

Özetle sistemi oluşturan faktörlerin ve ilişkilerin olası bir sonucu nasıl ortaya çıkarmakta olduğunu veya çıkaracağını anlamakla ilgilidir.

Nasıl?

Her seçenek sistemi oluşturan parçaların farklı ilişkiler içinde olmasına yol açar. Bu nedenle sistem düşüncesinde amaç mükemmel bir sonuç arayışından çok, mevcut durumu istenen yönde değiştirecek seçeneklerin çoğaltılması ve geliştirilmesi ile ilgilidir.

Nasıl bir zihniyet gerektirir?

 • Sınırlı seçenekler olduğunu var sayan ‘Sabit zihniyet’ yerine mevcut durumu farklı açılardan görmeye, parçalar arasındaki ilişkileri anlamaya ve problemi ele almanın bir çok yolu olabileceğine açık ‘Öğrenme ve Gelişim’ odaklı zihniyetle yaklaşım temel beceridir.
 • Parçalardan çok sistemin bütününü anlama niyeti ve çabası vardır.
 • Mükemmeli değil sistemi iyileştirecek seçeneklerin arayışı söz konusudur.
 • Bakış açımızın genişlemesi ve derinleşmesi için merak, netlik, şefkat, cesaret, güven ve işbirliği gibi tutumlar arasında geçiş yapabilecek bir esneklik gerekir.

Sistem düşüncesi eğitimi böyle bir zihinsel farkındalık yaratmanın yanı sıra, bu zihniyetin hayata geçirilmesi için gerekli temel becerilerin kazandırılmasını ve bazı uygulama araçlarının ve yöntemlerin tanıtılmasını da kapsamaktadır.

Eğitim Yaklaşımı

Kurumlarda:

 • Eğitim, katılımcıların gerçek vakalarını kullanarak etkileşimli (İnteraktif) şekilde yapılır.
 • Katılımcılar küçük proje grupları oluşturarak kurum içindeki bir gelişim alanını ‘Sistem bakışı’ ile ele alırlar.
 • Bu projelerde hem büyüme ve gelişim odaklı zihniyet, aktif dinleme gibi becerileri geliştirmeleri hem de Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak strateji oluşturmaları ve sunmaları beklenir.
 • Proje gruplarına ‘Proje mentorluğu’ yapmayı da öneriyoruz.

Genel katılıma açık:

 • Eğitim, katılımcılara verilecek vakalarla etkileşimli (İnteraktif) şekilde yapılır.
 • Katılımcıların hem gelişim odaklı zihniyet, aktif dinleme gibi becerileri geliştirmeleri hem de Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak strateji oluşturmaları beklenir.
 • Katılımcılara ‘Proje mentorluğu’ yapmayı da öneriyoruz.