Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası

Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası

Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası

Her geçen gün artan dijital dönüşüm projelerine ve bunlar rekabet için gerekli olarak görülür. Dijital dönüşüm yol haritası oluşturmak konusunda bir çok farklı görüş ve yaklaşım bulunmaktadır.

Bu farklılaşmanın en kuvvetli muhtemel sebebi dijital dönüşüm dilidir. Daha spesifik olarak, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ile ilgili 3 anahtar terim vardır. Yani bu terimler birbirleriyle karıştırılması ve yanlış uygulanması gerekir. (i) dijitizasyon, (ii) dijitalleşme ve (iii) dijital dönüşüm olarak adlandırılır. Fakat 3 ifade de farklı konulara işaret etmektedir.

Dijital Dönüşümde Kavram Karmaşası: Dijitizasyon Nedir?

En temel anlamıyla dijitizasyon, bilgilerin analog formdan dijital forma geçiş sürecidir. Örneğin,  kağıt formlara yazılan dataları bilgisayar ortamına taşımak, bir fotoğrafı tarayıp dijital dosya olarak saklamak gibi. Yani bu bilgiler artık bir bilgisayar sistemi tarafından kullanılır duruma gelmiştir. Aynı zamanda bu bilgiler işlenecek, iletilebilecek veya süreçleri optimize etmek için kullanılarak verileri çıkarmamızı sağlayacaktır. Esasen dijitizasyon, verilerden yararlanan iş kullanım senaryolarının temelini oluşturur.

Wikipedia dijitizasyon tanımını şöyle yapıyor. “Dijitalleştirme, bilgiyi dijital formata dönüştürme işlemidir. Sonuç, ayrı bir nokta veya örnek kümesini tanımlayan bir dizi sayı üreterek elde edilen bir nesnenin, görüntünün, sesin, belgenin veya sinyalin temsilidir.”(1) Wikipedia.com

Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşmeyi dijitizasyondan ayırmak zor bir iş gibi görülebilir, ancak bunlar çok farklı sonuçları olan çok farklı kavramlardır.

Dijitalleşmenin bir çok tanımı mevcuttur.  Gartner’ın IT sözlüğünde dijitalleşme, “bir iş modelini değiştirmek ve yeni gelir ve değer üreten fırsatlar sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılması; dijital bir işletmeye geçiş sürecidir.” (2) Colleen Chapco-Wade-Safina,(2018)

Dijitizasyon, mevcut verileri ve süreçleri dijital hale getirme sürecidir. Dijitalleşme ise, dijital teknolojinin en iyi iş kararları vermek ve yeni iş modellerini etkinleştirmek için verileri yakalama ve değerlendirme yeteneğini kapsar.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşme, dijital dönüşüme yönelik önemli bir adımdır. Ürün, hizmet sunumu ve insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Değer yaratılma ve işin yürütülme şeklini yeniden şekillendirerek, yani bir organizasyon içinde bir kültür değişimine işaret eder.

Dijital dönüşüm dijitalleşmeden daha kapsamlıdır. Çünkü McKinsey.com da bir makalede “dijital dönüşüm, kuruluş genelinde farklı işlevlerin yeni yöntemlerle birlikte çalışmasını gerektiren bir iş modelinin yeniden keşfidir ve yalnızca tamamen yeni bir dizi yetenek oluşturmaya yönelik büyük ölçekli yatırımlar yoluyla gerçekleşir.” şeklinde tanımlanmıştır. (3) Lamarre, E., Smaje, K., Zemmel, R.

Bu yazıda dijitalleşme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları arasındaki farkı açıklamaya çalıştım. Bir sonraki yazımda dijital dönüşümün artan önemini ve rekabetçi iş ortamında nasıl avantaj sağladığını anlatacağım.

KAYNAKÇA

(1)   (https://en.wikipedia.org/wiki/Digitization)

(2)   Colleen Chapco-Wade-Safina,(2018)

 https://colleenchapcowadesafina.medium.com/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf

(3)   Lamarre, E., Smaje, K., Zemmel, R.

 https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-digital-value-guardian-ceos-and-digital-transformations