Deney Tasarımı (DOE) Eğitimi

Sürecin çıktıları üzerinde hangi girdi değişkenler daha etkili, çıktıların istenen değerde olmasını sağlamak için girdiler hangi değerlerde sabitlenmeli, çıktılardaki değişkenliği azaltmak için hangi girdilerin değişkenlikleri minimize edilmeli ve nihayet süreci optimize etmek için ihtiyaç duyulan y=f(x) eşitliğinin nasıl elde edileceği sorularının yanıtlarını sağlayacak bir eğitimdir. Eğitim sonrasında katılımcılar Katılım Sertifikası almaya hak kazanırlar.