DFSS

DFSS (Design for Six Sigma)

DFSS – Altı Sigma İçin Tasarım Süreçlerdeki mevcut problemlerin köklü bir şekilde çözülmesinden daha önemli şey yeni devreye alınacak olan ürünlerin veya süreçlerin hatasız şekilde devreye alınmasını sağlamaktır. Altı Sigma DMAIC metodolojisinin gücünü ve birikimini yeni devreye alınacak olan ürün veya süreçler için kullanarak, ürünleri ve/veya süreçleri 6 sigma performans düzeyinde başlatmak DFSS’in (Design For Six Sigma – Altı Sigma İçin Tasarım) temel işlevidir.

Altı Sigma DMAIC metodolojisinin yeni ürün veya süreçlere uyarlanmış hali DMEDI (Define, Measure, Explore, Develop, Implement) deneyimli Altı Sigma Kara Kuşakların yeni ürün ve/veya proseslerin devreye alınması projelerinde uyguladıkları metodolojidir. DMEDI metodolojisini uygularken deneyimli Altı Sigma Kara Kuşakların DMAIC bilgisi ve araçlarının ötesinde kazanması gereken araçlar:

  • Yeni ürün/proses devreye alma planlaması
  • Eş-zamanlı Mühendislik
  • QFD (Quality Function Deployment – Kalite Fonksiyonlarının Yayılımı)
  • PUGH Matrisi
  • FAST (Functional Analysis System Technique – İşlevsel Analiz Sistem Tekniği)
  • TRIZ
  • Simülasyon Teknikleri
  • Güvenilirlik Analizi