Güvenilirlik Analizi

Kimler Katılmalı?

 • Ar-Ge Mühendisleri ve Uzmanları
 • Ür-Ge Mühendisleri ve Uzmanları
 • Kalite Mühendisleri ve Uzmanları
 • Bakım / Onarım Mühendisleri

Ürün ömür testleri nasıl yapılır?

 • Birbirinin alternatifi olan iki malzemenin hizmet ömrü karakteristikleri nelerdir?
 • Ürün, güvenilirlik şartnamelerini karşılıyor mu?
 • Tasarımda yapılması öngörülen değişiklik ürün güvenilirliğini nasıl etkileyecek?
 • Ürün için önceden tahmin edilen garanti maliyetleri ne kadar olacak?
 • Ürünün raf ömrü ne kadar olacak?
 • Bir parçanın veya komponentin hizmet ömrü ne kadar süredir?
 • Garanti süresi dolmadan ürünlerin yüzde kaçı arızalanacak?
 • Depoda beklemek zorunda olan parçaların garanti süresi nasıl etkilenir?
 • Kaç adet ürünü arızalanıncaya/hasarlanıncaya kadar test etmek gerekir?

Bu tür sorulara güvenilirlik tekniklerini kullanarak cevap aramalıyız.

Kazanımlar;

 • Güvenilirlik metotlarının temel kavramları ve kullanım alanları,
 • Dağılımların karakteristikleri ve kullanımlarının anlaşılması,
 • Örnek büyüklüğünün saptanması,
 • “En Küçük Uç Değer” dağılımını kullanarak modelleme,
 • Arıza oluşmadan parçanın hizmet ömrünü modelleme,
 • Çoklu arıza modu içeren bir sistemin güvenilirliğinin tahmini,
 • Onarılabilir bir sistemin güvenilirliğinin ve onarım maliyetlerinin zaman içinde azalan, artan ya da sabit kalıp kalmadığının saptanması,
 • En yüksek arıza riskine sahip olan öğelerin saptanması,
 • Hızlandırılmış ömür testi,
 • Probit (madde) analizi ile gerilim değişkeninin arızalanmaya etkisinin değerlendirilmesi.