Blog

Veri Bilimi Günlükleri – I

Günlük hayatımızda geçmişten günümüze verileri kullanarak kararlar veririz. Mesela dışarı çıkmadan önce gri ve yoğun bulutları görüyorsanız ne yaparsınız? Tabii ki yağmur yağma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünür ve ona göre hazırlıklı bir biçimde dışarı çıkarsınız. Bu örnekte gri ve yoğun bulutları girdi olarak ele alıp, daha önceki tecrübelerinizle işlediğinizde çıktı olarak yağmur olasılığının yüksek olduğuna karar verdiniz. Yani elinizdeki verileri kullanıp bir sonraki kararlarınızı ona göre şekillendirdiniz.

Veri bilimi ile ilgili değişik tanımlar mevcuttur. Ama basit olarak veri bilimi, anlamlı iç görüler elde etmek amacıyla veriler üzerinde yapılan çalışmalara verilen addır. Veri bilimi analiz edilecek veri miktarına ve tipine göre amacına uygun matematik, istatistik, yapay zeka ve makine öğrenmesi ilke ve uygulamalarını bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşımdır.