Sıkça Sorulanlar

Sanayi ve ticari işletmelerde, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu verilen proje yöneticilerine sembolik olarak verilen bir isimdir. Sadece bilgi bakımından değil, tıpkı bir Kara Kuşak gibi edindiği bilgi ve deneyimi sahada (işletmede) en iyi uygulayan bir rol modeldir.

Altı Sigma Kara Kuşak olabilmek için önce Yeşil Kuşak olmaya gerek yoktur. Yeşil Kuşaklar problem çözme teknikleri bakımından temel süreç analiz ve iyileştirme yöntemleri ile donatılırken Kara Kuşaklar en zor problemleri de aşabilecek güçte yetiştirilirler. Kuruluşun uzun vadeli vizyon, değerler ve davranışlar kazanmasına yardım edecek biçimde organizasyon içerisinde rol model olması beklenir.

Kara Kuşaklar ve Yeşil Kuşaklar Altı Sigma iyileştirme projesini tanımlama, ölçme, analiz etme, iyileştirme ve iyileştirmeyi sürdürülebilir kılma (kontrol) yöntemlerini tümüyle ve zamanında gerçekleştirerek Altı Sigma projesinin etkili olmasını sağlar.

Altı Sigma projeleri deneyim ve sezgi yoluyla çözümlenemeyecek, hangi girdilerin ve süreç parametrelerinin değişkenliğe neden olduğu kesin olarak belirlenememiş problemlerden seçilir. Kara Kuşak projelerinde yıllık getirinin 50,000 USD’ nin üzerinde olması beklenir.

Altı Sigma üretimde karşılaşılan kalite ve verimlilik konusundaki sürekli baskılar sonucunda ortaya çıkan bir program olmakla birlikte, işlemsel ve hizmet ortamlarına da yaygın olarak uygulanmaktadır. Üreticiler Altı Sigma tekniklerini üretim-dışı süreçlere seçici davranarak uygulamışlardır. Ürünün kalitesi iyileşmeye başladıktan sonra, üreticilerin artık faturalama, envanter ve mühendislik süreçlerini de sorgulamaya başlamaları doğaldı. Üretim dışındaki süreçler için desteğin mevcut olduğu bazı şirketlerde Altı Sigma metodolojisi kısmen uygulanmaktaydı, fakat sınırlı yönetim desteğiyle başarı sınırlı kalıyordu.

General Electric başkanı Jack Welch, GE şirketinin bir Altı Sigma üreticisi değil bir Altı Sigma şirketi haline gelmesini hedefleyen vizyonuyla Altı Sigma’nın üretim dışında kullanılmasına öncülük etmiştir. Welch, yöneticilerinin Altı Sigma’yı GE Capital, NBC ve GE Information Systems’ın hizmet işleri de dahil olmak üzere kuruluşun her köşesinde kullanmaya teşvik etmiştir. Çoğu üretim şirketi Altı Sigma’nın sağladığı faydaların büyük bölümünün üretim işlemlerini çevreleyen çeşitli hizmetlerin ve işlemlerin iyileştirilmesinden geldiğini bulmuştur ve hizmet kuruluşları da benzer ölçekte iş süreçlerinin iyileştirilmesinden faydalandıklarını rapor etmişlerdir.

Birçok şirket için Altı Sigma kafa karıştırıcı istatistiksel araçlar takımından biraz daha fazlası olarak görülmektedir. Buna ilave olarak, Altı Sigma herhangi bir kuruluşta hali hazırda kullanılabilmekte olan süreç haritası çıkarma gibi birçok bilinen aracı içermektedir. Bu durum, eğer bir birey bu araçları anlıyor ve kullanıyorsa, o zaman şirket, Altı Sigma yapıyor” denilebilmesi gibi bir kavram hatasını oluşturmaktadır. Senfoninin ilk defa dinlenilmesi gibi toplam sayı ve enstrümanların çeşitliliği göz korkutucu gelebilir. Benzer enstrümanların gruplara sınıflandırılması, hangi cihazların hangi fonksiyonlara hizmet ettiği ve senfoninin sadece bu araçlar yelpazesiyle belli sesleri üreterek dinleyiciyi memnun edebileceğinin anlaşılması sadece eğitimle başarılabilmektedir. Bilinir ki, insanlar sadece bir keman dinlemek için değil Mozart dinlemek için bir senfoni bileti almaktadır. Dünya çapındaki müzisyenler enstrümanları çalmak için sayısız saatler boyunca pratik yaparken, aynı zamanda bütün enstrümanların çalacağı notaları ve kendilerinin yerini bilmektedir. Başarılı maestrolar düzenlemeyi bilmektedir, fakat bunun yanında her bir enstrümanın yerini ve müzisyenin bireysel yeteneklerini de bilmektedirler. Müzikal enstrümanları bir senfoniye dönüştüren paylaşılmakta olan vizyon ve müzisyenlerin kabiliyetidir.

Altı Sigma bundan farklı değildir. Açık liderlik ve yetenekli değişim elemanları verileri bilgiye dönüştürmek ve sürekli olarak kuruluşu doğru yönlendirmek için araçlar kullanmaktadır. Sadece bir enstrümanın çalınmasını öğrenmek bir senfoninin güçlü performansını sağlamadığı gibi Altı Sigma takım çantasındaki bireysel araçların öğrenilmesi ve kullanılması sizi bir uygulayıcı yapmamaktadır.

İş süreçlerinin iyileştirilmesi kendi başına sürekli bir süreçtir. “Köklü iyileştirme amacıyla iş sürecinin baştan tekrardan tasarlanmasının hedef olduğu re-engineering’in aksine, Altı Sigma, iş süreçlerinin değişen müşteri değerlerine göre sürekli olarak ayarlanmasıdır. Süreçlerin bir seferlik, verilen şartlara göre tasarlanması yerine, değişen pazar şartlarına ve müşteri değerlerine göre kendini ayarlayabilen, sürekli geri besleme ve iyileştirmenin bulunduğu bir sistem harekete geçirilmektedir. Sonuç, pazardan ve rekabet bilgilerinden beslenen ve Pazar fırsatlarına hızlı biçimde cevap verebilen bir kuruluştur.

Çoğu şirket başlangıçta sıfır hatalı büyük hedefe odaklanmış olarak kaliteyi takip etmişlerdir. Ne yazık ki, birçok hizmet şirketi hata yapmaktan kaynaklanan bir korku oluşturarak bunu gerçekleştirmiştir. Hedef açıklandıktan sonra çalışanların bir sonraki gün işe mükemmel çalışanlar olarak gelmeleri beklenmiştir. Yapılacak işler buna bağlı hale getirilmiştir. Hatalar örtülmüştür. Şirketler “iyileşmiştir”. Bu, müşteriler kaybedildiğinde, çalışanlar daha az tehditkar ortamlarda iş bulup gittiklerinde ve hizmet kalitesi yeni bir “slogan” haline geldiğinde sona ermiştir.

Bir sürece odaklanmak, zayıf süreçlerin sebeplerini teşhis etmek için hataların değerli ipuçları olarak algılanması anlamına gelmektedir. Kişiler müşteri memnuniyetsizliğine sebep olan iç sorunlar hakkındaki bilgilerini tartışmak için cesaretlenmektedir. Gerçek sadece açıklığın bulunduğu bir kültürde gün ışığına çıkmaktadır. İnsanlar asla mükemmel olmayacaklardır ve Altı Sigma odaklılıkla insanların mükemmel olması beklenmemektedir. Aradığımız Altı Sigma insanları değil, Altı Sigma süreçleridir. İnsanlarımızın çalıştığı yapılar üzerinde çalışarak, işlem ve hizmet ortamlarını aşırı derecede hatasız hale getirebiliriz.

İşten çıkarma ve tekrar yapılanma değişiklikleri şirketlerin pazarla aynı istikamette yönlendirilmemelerinin sonucudur. Piyasa fiyatıyla artık desteklenemeyecek maliyetlerle, küçülen bir pazarda çok fazla kapasiteyle ve müşterilerin ihtiyaçlarını artık karşılamayan ürünler ve hizmetlerle tanımlanmaktadırlar. Süreçlerini pazara göre sürekli olarak ayarlayabilen şirketler, sürekli olarak henüz el atılamamış iş konularını düzeltmek için asla yeterli insana sahip olmadıklarını görmektedirler. İş gücü verimsiz süreçlerden kurtarıldığında, daha evvelden yeterince kaynak ayrılamayan alanlara hızlı biçimde atanmaktadır. Çalışanlar müşteri şikayetlerini çözmekten, müşteri beklentilerini tatmin eden duruma dönüştüklerinden, Altı Sigma işlerini büyütmek için yeterli kalifiye insan bulamayan şirketler için bir nimettir.