“Tankınız ne kadar güçlü, generalim”

“Tankınız ne kadar güçlü, generalim”

“Tankınız ne kadar güçlü, generalim”

Yalın 6 Sigma

“Tankınız ne güçlü, generalim,

Siler süpürür bir ormanı,

Yüz insanı ezer geçer.

Ama bir kusurcuğu var:

İster bir sürücü.”

 

Alman şair ve tiyatro yazarı Berthold Brecht savaş karşıtı bu şiirinde savaşların sonuçlarından duyduğu endişeyi ortaya koyar. Fakat önemli bir unsura da vurgu yapar: “insan”. Sürücüsü olmayan bir tank ne işe yarar ki?

Araçları Etkin Kullanmayı Bilen İnsanlar!

Doksanlarda, profesyonel hayatımın henüz başlarında Excel’le ilk kez tanışmıştım. Öncesinde spread-sheet programı olarak Lotus kullanıyordum ve Excel’in yeteneklerini gördüğümde çok etkilenmiştim. Brecht’in şiiri gelmişti aklıma ve şöyle dedim: “Excel, işte güçlü bir tank!”. Fakat, birçok özelliğini kullanamıyordum, bu yüzden biraz eğitim aldım ve Excel becerilerimi geliştirdim. Yine de yeterli değildi. İş arkadaşlarımdan da benzer şeyler duyuyordum. Excel’de yapabileceklerinin % kaçını yapabiliyoruz ki? Brecht’in işaret ettiği küçük kusur Excel için de geçerliydi: “Etkin kullanmayı bilen insanlar!”

Excel yıllar içinde çok gelişti. Ancak bugün de iş dünyasında sık sık duyuyorum aynı ifadeyi: “etkin kullanan çok az”.

 

Gerçekten İnsana İhtiyaç Var Mı?

Yıllar içinde iş dünyasına pek çok yeni araç eklendi. Örneğin Yalın 6 Sigma eğitimlerinde kullandığımız istatistik yazılımı, Minitab. Diğer bir güçlü tank. Ya da giderek daha sık duymaya başladığımız yapay zeka ve makine öğrenmesi. Son ikisi için iddia, insana ihtiyaç duyulmamasını sağlayacağı yönünde. Bu iddia doğru mu, gerçekten insana ihtiyaç kalmayacak mı?

Yanıtı bence basit. Tam aksine, bu araçları etkin kullanabilen insanlara duyulan ihtiyaç artacak. 30 yıl sonra neler olur bilemem fakat günümüz iş dünyasında gözlemlediğimiz bu. Şirketler bu araçların tamamını devreye almak ve kullanmak istiyorlar. Önlerindeki en büyük engel ise bu araçları ve sistemleri kavrayabilecek ve kullanabilecek yetkin insan kaynaklarının eksikliği.

 

Yalın Altı Sigma İle Nitelikli İnsan

Yalın Altı Sigma yoluyla kuruluşlara problem çözme becerileri yüksek, karmaşık problemleri ve algoritmaları çözebilen proje liderleri yetiştiriyoruz. Eğitimlerinin temelinde matematik ve istatistik var.  Veri bilimi, veri analitiği, makine öğrenmesi, Python, R, yapay zeka, hepsi matematiğe dayalı algoritmalarla çalışır. Yani matematik ve istatistik bunların kalbinde yer alır. Altı Sigma altyapısını kurmuş ve yeterli sayıda proje liderine sahip şirketler için, çok güçlü matematik ve istatistik temeli nedeniyle bu araçları kullanmak ve çalıştırmak çok kolay olacaktır

Önümüzdeki yıllarda şirketler arasındaki rekabeti belirleyen ana unsurlar yapay zeka, veri bilimi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi araçları ve sistemleri ne kadar etkin kullanabildikleri olacak. Yeni tanklar gerçekten çok güçlü, fakat kusurları hala aynı: “nitelikli insan ister kullanacak”. Günümüzde bu boşluğu doldurabilecek en önemli kaynaklar Yalın Altı Sigma programında yetişmiş, ama iyi yetişmiş Kara Kuşak ve Yeşil Kuşaklardır.