Paydaşlar: Proje Başarısının Anahtarı

Paydaşlar: Proje Başarısının Anahtarı

Paydaşlar: Proje Başarısının Anahtarı

Yalın Altı Sigma kuşaklarının sıkça karşılaştığı sorunlardan biri, süreç değişiklikleri için kilit paydaş desteği sağlama ihtiyacıdır. Ekip, DMAIC yaklaşımını kullanarak, kuruluş için kabul edilebilir olmakla birlikte, hayati birkaç problem kök nedene en iyi şekilde hitap eden çözümü seçmelidir. Başka bir deyişle, yeni süreç prosesin eksikliklerini gidermesi ve kuruluşun desteğine sahip olması gerekir.

Çoğu zaman bu değişiklikler “biz her zaman bu şekilde yapıyorduk” zihniyetine aykırıdır. Ve genellikle kötü performans gösteren süreç, başlangıçta üst düzey bir yönetici veya süreç yetkinliğine veya deneyimine sahip bir kilit paydaş tarafından geliştirilmiştir. Bu kişiler süreçteki desteklerini ortaya koyarken, çoğu zaman “bebeklerinin” değiştiğini görmeye pek hevesli değillerdir.

Peki, paydaş desteği eksik olduğunda kuşaklar bu olası engelin üstesinden nasıl gelebilirler?

Öncü kuşak ve takım için önemli olan adım, yeni bir sürecin uygulanmasını etkileyebilecek konumda bulunan kilit paydaşları belirlemektir. Ardından, öncü kuşağın bu paydaşla iletişime geçmesi gerekir.

Dirençli bir paydaşla diyalog kurmanın en etkili yolları, katılım ve iyi verilerdir. Her Yalın Altı Sigma projesi, performansı ölçmek ve süreç varyasyonunu ve düşük performansı etkileyen temel faktörleri belirlemek için verilere ihtiyaç duyar. Ancak aynı veriler, isteksiz bir paydaşı yanınızda getirmenin anahtarı da olabilir.

 

İyi bir Lider Kuşak nasıl olmalıdır?

Projenin en başından itibaren kilit paydaşlar belirlenmeli ve potansiyel olarak değişime dirençli olabilecekler saptanmalıdır. Bu paydaşları araştırın ve onlarla iletişime geçin. Desteklerini ve fikirlerini isteyin. Ardından, iyi süreç verileriyle desteklenen bu proje sürecinde, paydaşlara gerçekleri gösterin. Objektif süreç “gerçekleri” çoğu zaman bu paydaşları bir araya getirecektir.

Lider kuşak, paydaşlarla farklı fikirde olmamalıdır. Paydaşlara sürecin gerçeklerini göstermek için kanıtları iyi, geçerli ve uygun şekilde toplanmış ve analiz edilmiş veriler biçiminde, nesnel olarak sunmalıdırlar. “Burada bir şeyi mi gözden kaçırdık” veya “Bu sonuçları farklı yorumlar mısınız?” gibi sorular paydaş ile ilgili endişenizi gösterir.

Paydaş katılımı, proje faaliyetinin bir sonu değil, projenin başlangıcından itibaren devam eden bir faaliyet olmalıdır. Herhangi bir ekibin DMAIC kontrol fazı sürecinde ihtiyaç duyduğu son şey, farklı fikirlerde olan bir paydaşın varlığıdır.

Paydaşlarla erkenden ve sıklıkla etkileşime geçin ve onlara uygun şekilde analiz edilmiş nesnel kanıtları sunun. Bunu yaparken, DMAIC projesinin başarı olasılığı yükselecek ve çözümünüz yalnızca problem kök nedenleri ele almakla kalmayacak, aynı zamanda kuruluşun desteğini de alacaktır.