Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma, stratejik açıdan önemli olan iki farklı kavramdır. Benzerlikleri olmakla birlikte bu kavramların farklılıkları da vardır. Yalın Altı Sigma da Altı Sigma da işletmelerin verimliliği üzerine çalışır. Her iki kavram da şirketlerin verimliliğini artırmayı öncelik olarak almaktadır. Bununla birlikte, yine de bu iki kavram farklı felsefelere sahiptir. Ayrıca, hedefe giden bu yolda farklı araçlar kullanmayı tercih etmektedirler. Her iki kavram da birer yönetim sistemi olarak geçmektedir. Yalın Altı Sigma, işletmelerdeki müşteri taleplerine karşılık vermeyi amaçlamaktadır. Bunu sağlarken de atık ve değişkenlikleri ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç, aslında tam olarak bir optimizasyon sürecidir. Bu işlemlerin ana amacı, üretim esnasındaki atık ve israf miktarını azaltmak ve aynı doğrultuda verimliliği arttırmaktır. Bu optimizasyon, maliyetleri düşürerek kar oranını zirveye taşımaktadır.

Altı Sigma ise benzeri bir metot olarak hataları ve kalite problemlerini minimize etme sürecini kapsamaktadır. Altı Sigma da bir yönetim sistemidir. Ancak Altı Sigma, işlemleri için veri analizi ve ölçüm tekniklerini yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Oldukça somut işlem basamaklarına sahiptir ve verilerle kendini sürekli destekler. Bununla birlikte, işletmelerin kesintisiz bir şekilde sürekli iyileştirme yapmalarını sağlar. Bu noktada verimliliği artırmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini sağlama önceliği de mevcuttur. Peki, Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma arasındaki farklar nelerdir? Gelin beraber inceleyelim…

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma Metodolojisi Nedir?

Yalın Altı Sigma, stratejik öncelikler açısından önemli olan problemleri direkt olarak doğru bir şekilde tespit etmeyi hedefler. Bu noktada, çözüm üretme becerilerinin iş sonucunda elde edeceğiniz ürün üzerinde etkili bir şekilde yönetilmesini içerir. Ayrıca, doğru sorunlara odaklanarak vakit kaybını en aza indirger. Bununla birlikte, tüm bu süreçler esnasında Yalın Altı Sigma ile çözüme giden yolda kaynakların en doğru şekilde kullanımı hedeflenir. Bu yöntem, işletmelerin çözümlere en pratik ve kolay yoldan giderek kar oranını artırmasını sağlamaktadır. Yalın Altı Sigma ile aslında kolay bir şekilde çözebileceğiniz problemler için gereksiz zaman, kaynak ya da fırsat kaybına uğramanızın önüne geçmek mümkündür.

Bu esnada, kazanç ve verimlilik artarak şirketinizin büyümesini sağlayabilirsiniz. Şirketiniz için problemleri ortadan kaldırırken defalarca kere başarısız olma riskini göze almanızı istemeyiz. Bu nedenle, Yalın Altı Sigma ile sağlam adımlar atmanız gerekmektedir.

İnsan kaynağınızı, alt yapınızı, stratejik önceliklerinizi iyi bir şekilde değerlendirmek için Yalın Altı Sigma yönetim modelini tercih edebilirsiniz. Böylece, operasyonel mükemmellik hedefinize çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Farklı bir bakış açısıyla, mükemmellik üzerine kalıcılığı mümkün hale getirebilirsiniz. Yalın Altı Sigma yönetim metodu ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı vermeniz artık şüphelerden arınmış bir gerçek haline gelebilir.

Yalın Altı Sigma modeli ile iş süreçlerinizin kalitesini hiç olmadığı kadar artırmanız mümkün. Ayrıca, ters orantılı olarak kalite arttıkça maliyet düşecektir. Bu da kar oranınızın yükselişi demektir. Yalın Altı Sigma ile sürekli iyileşmeyi mümkün hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda, atık azaltma için Yalın Altı Sigma yönetim modelini tercih edebilirsiniz. Çünkü Yalın Altı Sigma, tüm bu iş süreçlerinde gereksiz olan her şeyi yok etmektedir. Sadece ihtiyacınız olan unsurları gerekli olduğu yerde kullanmanızı sağlamaktadır. Ayrıca, gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırarak enerjinizi korumanıza yardımcı olmaktadır. Yalın Altı Sigma modeline göre işletmeler hem sürekli optimizasyon hem de kalite kontrolü yaparak ilerlemeli ve büyümelidir. Böylece verimliliği arttırmak ve kar oranını yükseltmek daha kolay ve ulaşılabilir bir hale gelmektedir.

Altı Sigma Yöntemi

Altı Sigma ise süreçleri mükemmel seviyeye ulaştırmayı amaçlar. Disiplinli, somut verilere dayalı bir karar verme yöntemidir. İşletmelerin toplam performansını ve verimliliğini zirveye taşımak için Altı Sigma, üretim süreçleri ile eş zamanlı olarak iş süreçlerini de optimize etmektedir. Altı Sigma, süreçlerde yüzde 99,99966 başarıyı hedef olarak almaktadır. Bu nedenle her anlamda işletmenin mükemmele erişmesini sağlamaya çalışmaktadır. Altı Sigma, tek bir işleme ya da sürece odaklanmaz. Büyük resmi görerek tüm süreci kapsayan adımlar atar. Bu nedenle Altı Sigma yöntemi, komple bir sistemi kapsamaktadır diyebiliriz. Tamamen işlevselliği kullanarak somut verilerden yararlanan bu metot, satış, satın alma, lojistik, sevkiyat, planlama gibi pek çok süreci kapsar. Bu aşamalarda ilke olarak hataları azaltır. Bu sayede ise süreçleri iyileştirerek finansal kazançları daha görünür kılar.

Farklılıklar ve Benzerlikler

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma, operasyonel bağlamda farklılıklara sahiptir. Yine de bu iki yönetim biçiminin hedefleri benzerdir. Bu noktada farklı felsefelerden söz etmek mümkündür. Örneğin, Yalın Altı Sigma süreçleri optimize etmektedir. Altı Sigma ise hataları azaltarak kaliteyi yükseltmektedir ve işin içerisine müşteri memnuniyetini de katmaktadır. Bu iki tekniğin kullandığı araçlar da farklıdır. Yalın Altı Sigma, firmaların süreçlerinde israfı azaltır. Böylece akış ve döngü süresi gibi haritaları değerlendirir. Altı Sigma ise süreçleri ölçmek ve optimize etmek amacıyla çalışır. Bu noktada ise istatistiksel analizler, kontrol grafikleri, etki analizi gibi yöntemleri araç olarak kullanır. Bununla birlikte, Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma metotlarının ortak amacı işletmelerdeki verimliliği artırmaktadır.

Dolayısıyla, her ikisi de oldukça etkili olan yönetim sistemleridir. Bu iki felsefenin bir kombinasyonu, işletmeler için yerinde bir tercih olabilir.

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma Uygulamalarında Örnekler

Bu iki sürece örnek olarak pek çok firmayı vermek mümkün. Örneğin, Boeing, uçak montaj hatları için Yalın Altı Sigma kullanmıştır. Bu metot sayesinde verimliliği yüksek oranda artırmıştır. Ayrıca, tüm bu süreçlerde israf oranını minimize etmiştir. Bunu sağlamak için ise değer akışı haritaları ve işlem kartlarından yararlanmıştır. Boeing, bu yöntem sayesinde uçak üretim süreçlerinde yüzde 35 verimlilik artışına gitmiştir.

Bir diğer örnek olarak, Toyota’nın Yalın Altı Sigma örneğini verebiliriz. Firma, otomobil üretimi için süreçlerindeki israf oranını minimize etmiştir. Bu noktada ise döngü süresi ve akış haritalarından yararlanmıştır. Sonuç olarak Toyota da Yalın Altı Sigma metodu ile yüzde 50 verimlilik elde etmiştir.

Yalın Altı Sigma uygulaması için bir diğer örnek de Amazon’dur. Amazon, Yalın Altı Sigma felsefesi ile depo yönetiminde etkili bir prensip izlemiştir. Depo yönetimi süreçlerinde Yalın Altı Sigma uygulaması ile değer akışı haritalarını kullanmıştır. Böylece, depo yönetimi konusunda yüzde 25 verimlilik elde etmiştir.

Altı Sigma uygulaması için ise General Electric (GE) firmasını verebiliriz. İşletmesinde bu sayede kaliteyi artırırken maliyetleri azaltan firma, Altı Sigma metodu ile süreçlerindeki hataları temizlemiştir. Böylece maliyetler azalmış ve yüzde 20 tasarruf sağlanmıştır. Bununla birlikte, hatalarda da yüzde 80 bir azalma gözlenmiştir.

Motorola da Altı Sigma uygulaması ile kaliteyi artırmış ve maliyetleri azaltmıştır. Bu adımı attıktan sonra Motorola, cihaz hatalarını yüzde 94 azaltmıştır. Böylece, firmanın müşteri memnuniyet oranı yüzde 94 artış göstermiştir.

Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar

Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma uygulamalarında elbette karşılaşabileceğiniz sorunlar vardır. Ancak bunları konu üzerine deneyimli ve bilgili iseniz aşabileceğiniz pürüzlerdir. Örneğin, Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma metotlar kültür değişimi demektir. Firmanızda büyük bir kültür değişimine hazır mısınız? Firma çalışanlarınız bu kültür değişimi için ne kadar hazır? Bu sistemleri kabul ettiğinizde, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımı benimsemiş olacaksınız. Bununla birlikte şirketteki tüm çalışanlarınızın tek tek bu yaklaşımı benimsemiş olması gerekmekte. Tüm bu değişimleri kabullenip benimsemek ise köklü bir kültür değişimini beraberinde getirmektedir. Ayrıca, eğitim ve eğitim materyalleri de bu noktada önem arz etmektedir. Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma metotları, başarıya gitmektedir. Ancak başarıya giden yol eğitimden geçer. Bu nedenle, tüm çalışanlarınıza sistemi doğru bir şekilde anlatmak için eğitime ihtiyaç duyacaksınız.

Tüm uygulama süreçlerindeki değişimleri aktarmak için eğitim ve eğitim materyalleri gerekir. Bu noktada işletmeler, doğru planlanmış bir eğitim programı için yatırım kaynağı ayırmalıdır. Ayrıca, eğitim materyallerini etkili ve kaliteli içeriklerden seçmesi de önemli rol oynayacaktır. Bununla birlikte, işletme kültürüne uyum amacı ile her işletme için özel bir yol geliştirilmelidir. Yani, tek tip bir yöntem her işletme için faydalı olmayabilir. Süreçlerin karmaşıklığı da işletmelerin karakteristik özelliklerine bağlı bir etkendir. Süreçleri doğru bir şekilde yönetmek hem zor hem de beceri isteyen bir noktadır. Bununla birlikte bazı şirketlerde çalışanlar da direnç gösterebilmektedir. Yeni bir işletme yönetim sistemini her çalışan hemen kabul etmek istemeyebilir. Bu durum da sürecin yönetimini zorlaştırmaktadır. Sonuçları olumsuz yönde etkilememeleri adına, en baştan bu zorlukları bilmek ve ona göre adımlar atmak gerekmektedir.

Yalın Altı Sigma ile İşletme Performansında Ölçülebilir Gelişmeler

Yalın Altı Sigma ile işletme performansında ölçebileceğiniz gelişmeler olacaktır. Bunlardan ilki elbette ki kalitedir. Yalın Altı Sigma ile işletmenizin kalite seviyesini artıracaksınız. Ayrıca, hataları azaltacak ve ürün kalitesini yükselteceksiniz. Bu durum da müşteri memnuniyetini artırarak marka itibarınızı güçlendirecektir. Bununla birlikte, verimlilik artışı olacaktır. Yalın Altı Sigma ile daha az zamanda daha az maliyet ile daha çok iş yapabilirsiniz. Maliyetler de bu noktada ölçülebilir gelişmeler arasında yer almaktadır. Hatalar ve defolu ürünler en aza indirilir ve maliyet azaltılır. Ayrıca, süreçlerin hızında artış kaçınılmazdır. Yalın Altı Sigma uygulamaları ile işletmeler, süreçlerini optimize etmektedir. Bu sayede üretim süreçleri hızlanarak müşteri talepleri daha hızlı karşılanır.

Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma Uygulamalarının Sektörlere Göre Farklılıkları

Sektörlere göre Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma uygulamaları farklılıklar gösterebilir. Örneğin, sağlık sektörü için işletmelerin hasta bakımı süreçleri optimizasyonu söz konusudur. Böylece hizmet kalitesinde artış meydana gelecektir. Hizmet sektöründe ise müşteriye hızlı ve doğru bir hizmet sunmak önceliktir. Bu nedenle müşteri memnuniyeti esas alınacaktır. Üretim sektöründe ise Altı Sigma metodu ile hataları ve atıkları en aza indirmek söz konusudur. Ayrıca, ürün kalitesinin artışı da maliyetleri azaltacaktır. Bununla birlikte, lojistik sektörü ile Yalın Altı Sigma uygulamaları süreçleri optimize etmektedir. Böylece teslimat süreleri kısaltılıp hatalar en aza indirgenmektedir. Finans sektöründe ise Altı Sigma ile müşteri memnuniyeti arttırılır. Bu noktada, işlem hatalarının en aza indirgenmesi söz konusudur. Bununla birlikte finansal süreçlerdeki verimlilik arttırılabilir.

Bu içeriğimizde Yalın Altı Sigma ve Altı Sigma uygulamaları hakkında bilgilere yer verdik. Daha fazla bilgi almak ve firmanıza özel planlara ulaşmak için bizimle hemen iletişime geçin…