Yalın Dönüşüm ve 5S

Yalın Dönüşüm ve 5S

Yalın Dönüşüm

Verimli ve keyifli bir yolculuktur yalın dönüşüm. Dönüşüme başlarken iyi bir planlama ve strateji her şeyden önemli hale gelir. Bu sayede kurumlar daha sade süreçlere ulaşırken, yüksek ve sürdürülebilir karlılığa, israftan arınmış süreçlerde çalışan çoklu yetkinliğe sahip çalışanlara ve değer odaklı iş yapma kültürüne ulaşırlar. 5S tüm bu yolculuğun ve amacın ilk adımı olarak kabul edilir ve dönüşüm yolculuğuna da buradan başlanır.

Genellikle uygulama başarılı bir ilk adımın ardından, sürdürülebilir bir disipline dönüşmede sabır ve zamana ihtiyaç duyar. 5S uygulamasında en kritik olan aslında görsel değişim ve onun sürekliliği değildir. Kültürel dönüşüm ve iş yapma biçimine dönüşen 5S uygulaması kuruma disiplinli, özenli ve kalite standartları yüksek iş yapma alışkanlığı kazandırır.

5S

5 adıma bütünsel olarak bakacak olursak; temizlik, sadece iş alanlarının kirden arındırmaz, yaptığınız işi de aynı şekilde temiz ve hatalardan temizlenmiş olarak yapma alışkanlığıdır. Toparlanma da etrafımızdaki gereksiz olan her şeyden kurtulmanın ötesinde iş yaparken de gereksiz detaylardan ve bürokrasiden uzaklaşarak iş yapma ve süreçleri tasarlamaktır. Düzen de elbette sadece iş istasyonunu ya da masanızı düzenlemek ve her şeyin tanımlı bir şekilde yerli yerinde olmasının ötesinde, işinizin ve süreçlerinizin de aynı biçimde iyi tanımlanmış, doğru, sade biçimde planlanmış ve öngörülebilir olmasıdır.

Bu ilk 3 aşamadan sonra ise elbette bunu standart iş yapma biçimine dönüştürmek sadece prosedürler ya da süreçlerle değil kültürel dönüşümle mümkün olacaktır. Kültürel dönüşüm ise ancak tüm faaliyetlerinizde yukarıdaki 3 ilkeyi de kararlılıkla uygulayarak örnek olmakla ve uygulanmasını istemekle mümkün olur.

Bu dönüşümün etkinliği ve yayılım seviyesi kültürel dönüşümün ne kadar desteklendiği ve ödüllendirildiği ile ilgilidir. Disiplin olarak adlandırılan 5. adım ise işte tam olarak bu destek ve ödüllendirmenin sürekliliği ve kararlılığıdır.

Tüm bu aşamalar ve 5S kültürü sadece iş alanlarınızın fiziki durumunu değil aynı zamanda iş yapma şekliniz ve çalışma alışkanlıklarınızın da evirilmesi ve yeni bir bakış açısı kazanmakla da ilgilidir. Yalın dönüşüm bu kültürel değişim başarıldığı andan itibaren gerçekleşmektedir.