Blog

Yalın Altı Sigma

Her Sektörde Uygulanabilir Güçlü Bir İyileştirme Aracı: Yalın Altı Sigma

 

Yalın Altı Sigma, başta üretim endüstrisi olmak üzere birçok sektörde büyük başarılar elde etmiş bir süreç iyileştirme metodolojisidir. Metodolojinin temel prensip ve araçlarını, hemen hemen her sektörde uygulayabilir ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Burada önemli olan, Yalın Altı Sigma metodolojisini sektörün ihtiyaçlarına ve süreçlerine uygun şekilde uyarlamak ve doğru stratejilerle uygulamaktır.

 

Kahvenizi Nasıl Alırsınız? “Yalın 6 Sigma İle Mükemmel Kahvenin Peşinde”

Kahvenizi Nasıl Alırsınız?

Bir sabah günün ilk ışıklarıyla şehrin hareketlenmeye başladığını düşünün. Bu yeni güne başlarken birçoğumuzun vazgeçilmezi, mis gibi kokan, tam kıvamında ve yoğun aromalı bir kahve! Yalın 6 Sigma

Yolunuzun üzerindeki bir kahve dükkanına giriyorsunuz ve Baristanız sizi tanıdık bir gülümsemeyle karşılıyor ve size soruyor: “Kahvenizi nasıl alırsınız?” 

Bu basit gibi görünen sorunun arkasında “mükemmel kahve” beklentimizi karşılaması gereken süreç, diğer ürün ve hizmet süreçlerinde olduğu gibi karmaşık ve derin.

Beklentimiz bununla da bitmiyor. Mükemmel kahvenin kolay anlaşılan, iyi hazırlanmış bir menüden seçilmesi, kısa süre de bu kahvenin servis edilmesi gibi başka beklentilerimiz de cabası.

Müşteri olarak bu beklentilerimiz karşılanmadığında kahvenin tadı kaçabiliyor.

Tüm bu beklentileri karşılamak için, süreçlerin tanımlanmasında ve problemlerin çözümünde Yalın, Altı Sigma ve Yalın 6 Sigma araçlarını kullanmaya ne dersiniz? Bu sorunun yanıtını birlikte keşfedebilmek için, önce bu araçları kısaca tanıyalım:

Kara Kuşak

Kara Kuşak

Yalın Altı Sigma metodolojisi iş süreçlerinizi üst seviyede, maksimum verimde ve düşük hata payıyla sürdürmeniz açısından büyük önem taşır. İş süreçleriniz için büyük bir önem arz eden bu metodolojide Kara Kuşakların eğitimi de oldukça önemlidir. İşlerinizde önemli rol alan Kara Kuşakların sayısı diğer kuşaklara oranla azdır ve eğitimleri daha zordur. Firmanızda önemli bir role sahip olacak Kara Kuşak seviyesindeki çalışanların eğitimi bu önemli rol yüzünden son derece kritiktir. Bu nedenle bu seviye eğitimlere gereken önemi vermeniz son derece faydalı olacaktır. Sunduğumuz üst seviye, kalıcı Kara Kuşak eğitimlerimizden bahsedelim…

Yalın Altı Sigma Kara Kuşak Eğitimi ve Önemi

Yalın Altı Sigma metodolojisinde Kara Kuşaklar firmanızın yürüttüğü projelerde karar veren, liderlik rolü üstlenen proje liderleridir. Bu önemli role sahip çalışanların eğitimi de bu nedenle oldukça önemlidir. Sunduğumuz Kara Kuşak seviyesi eğitimlerimizde bireylerin bu sorumlulukları almaya hazır olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimizde proje yürütmek, karar almak ve problem çözmek üzerinden ilerliyoruz. Lider vasıflı bireyler olmaları beklenen Kara Kuşak eğitimi alan kişilerde analitik ve problem odaklı düşünme gelişimleri sağlıyoruz. Bu eğitim, diğer kuşaklardaki eğitimlere kıyasla daha zorlu bir süreçtir. Süreç sonucunda başarı elde eden adaylara akreditasyon onaylı Kara Kuşak sertifikası sağlıyoruz. Yalın Altı Sigmanın Uzman Kara Kuşak’tan önceki önemli adımı olan bu aşamayı önceki seviye eğitimlerdeki bilgileri temel alarak işliyoruz. Bu sayede önceki edinilen bilgiler Kara Kuşak eğitimlerinde tamamlanıyor.

Altı Sigma Kara Kuşak

Altı Sigma Kara Kuşak

Yalın Altı Sigma eğitimleri, sertifikalı eğitimlerdir ve bir kişinin bu metodolojiyi doğru bir şekilde uygulama yeteneğinin kanıtıdır. Sistemin yönetici pozisyonundaki Altı Sigma Kara Kuşak eğitimi ise yoğun ve zorludur. Bu sertifika, Yalın Altı Sigma metodolojisini uygulama ve analiz etme kabiliyetini ifade etmektedir. Ayrıca, bu yöntemi anlama ve işleme koyma imkanını ispatlar. Dolayısıyla pek çok firma sahibi ve işveren, günümüzde bu sertifikaya sahip personel arayışına girmektedir. İş süreçlerinin kalitesini artırmak isteyen firmalar yoğunlukla bu metoda başvurmaktadır. Haliyle bu eğitimleri almış kişiler için de yeni pazar alanları ve iş imkanları doğmaktadır. Maliyetleri düşürmek, sorunları çözmek ve iş süreçlerinin kalitesini artırmak adına Yalın Altı Sigma uygulayıcıları sıklıkla aranan personellerden birisidir. Bir eğitim sertifikası, kişinin Yalın Altı Sigma metodolojisi hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunu göstererek kariyer fırsatlarını artırabilir. Sertifikalı kişiler, işverenlerin çözümlenmesi gereken sorunları çözmek için kullandıkları yöntemler konusunda uzman olduklarını gösterir. Ve tercih edilen adaylar haline gelebilirler.

Yalın Altı Sigma – Kara Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Dünyada ve Türkiye’de bütün firmaların hızla benimsediği Yalın Altı Sigma geçmişten beri pek çok kurumun zirveyi görmesini sağladı. Yabancı firmalardan Motorola,  General Electric, Samsung Electronics, American Express gibi Türkiye’de Borusan ve Arçelik gibi Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamış, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde gözle görülür şekilde artışlar yaşamışlardır. Ayrıca Yalın 6 Sigma yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük başarılar sağlamaktadır.

Gelişim, değişim ve dönüşümü odağına alan yapılar yönetici ve liderlerin önlerindeki en büyük problem “nasıl başarılı olunacağı?” değil “nasıl başarılı kalınacağı?” oldu. Müşteri beklentileri, teknoloji ve mali şartlardaki ve rekabet ortamındaki hızlı değişimlerin yarattığı belirsizlik, işletme yönetimini bir şans oyunu haline getirmiştir. Bu zorlu süreçte onlara doğru rehberlik eden Yalın Altı Sigma sistemi olmuştur.

Yalın Altı Sigma, üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. Yalın 6 Sigma metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.